Dean’s Honor List – Second Semester of 2015/2016

Last updated:14 Jul 2016


Department of Chinese Language and Literature
UF1UF2UF3UF4
MIAO ZIXINLIN NUOYITAN TAOWANG YEXIANG
LI DANLINNG HOU MANPAN HA CHINCAI WENHAO
LEONG KA IANWU YANWANG YINGFANG
LEUNG HIU LAMXU TINGTING
HU BIXIA
LI RENJIE
YANG LANYA
SHI QINGCHUAN
GUO PEIFENG
Department of English
UF1UF2UF3UF4
TOU CHI WAIWANG MEITINGWU KA SINDONG SHIYING
LEONG UN IENGLAM PUI IKOU KA MANHO I CHENG
LEONG WAI UNNG WENG IANQU SIRUING CHI HIN
LAO WENG SUNCHANG HOI CHONGMELISSA VICTORIA CORBETTLEONG KA WAI
LI ZHIYUANWONG MAN IENGWANG QI
SONIA MERCEDES GAN LIULIO SI WENGGU JUNYUAN
NG SENG UCHEONG PUI IANIP CHAO MUI
YU FANGQINGKUOK MAN MAN
KU CHENG LAM
LAO WENG HEI
Department of Portuguese
UF1UF2UF3UF4
YOU MUAO IEONG KA HOULUO DINGDINGFONG LAI I
ZHANG KEXINHE JIANGNANLI JIAHUIGE SINING
NGAN PUI KUANLI YININGNG CEN JUANALEONG HIO HENG
HO CHEOK UHENG YIYI JIANGNANCHAN KIT IENG
ZHANG ZHEFUCHAN KA SONMEI YUZHANG SIYING
ZHUANG SHIXINLIU JIAHUING HOU WENG
LOU CHENG TENGLU SHIYUE
WANG YIJUNSHENG DIAN
LAI PEK SAMQI MENGYING
CHAN CHI CHEONGLIU ZIYI
ZHANG QICHENXING JIAQI
NG MAN NAMZHOU QIANNAN
CHEANG KA KEONGXU JIANING
YU MIAOWANG TIANJIAO
WEI JIAHUIZHANG GONGCHENG
TAI HIO TONGZHU YUNHAO
WU XUEQIANCHEN XIAOHAN
ZHENG DINGYE
QU JIA
LI YICHEN
TAN XI
ZHANG YUTING
Centre for Japanese Studies
UF1UF2UF3UF4
YIP KA SENGWANG ZIHAOFONG MENG FONGLIU XINRONG
DONG XIAODIZHANG JINGYANYUEN CHAN HANGLAM CHI HANG
LIU XUELANMA IOK MANYIN YUWANG ZIMING
SI LEI LEICHAN KA IANLI ANG
SI TOU WAIMUI KA HOUCAI YIN YIN
LEONG WONG IANCHAN CHI LEONG
ZHANG XU
WONG SI WENG
HONG HOU KIT
CHAN UN LENG