Chris LEUNG K. C.
梁佳俊

Adjunct Assistant Professor

 • Secretary-General, University Council, University of Macau, 2017-now.
 • Adjunct Assistant Professor, Department of History, University of Macau.
 • Honorary Research Associate, Research Centre for Contemporary Chinese Culture, Institute of Chinese Studies, the Chinese University of Hong Kong.
 • Affiliate Fellow, China Economic Research Programme, Lingnan University, Hong Kong.
 • Member, Consultative Committee for Public Administration Reform, Macao SAR Government.
 • Member, European Association for Chinese Studies.

Edited Books

 • Zheng, Wan Tai and Kai Chun Leung, Aomen duiwai guanxi: quyu zhenghe yu jiaoliu澳門對外關係:區域整合與交流 (Macao and Its Connection: Regional Integration and Exchange), (Hong Kong: Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, CUHK, 2016), (282 pages).
 • Zheng, Wan Tai and Kai Chun Leung, Caide zhijian: huaren jiazu qiye yu funü 才德之間-華人家族企業與婦女 (Between Talent and Virtue: Chinese Family Business and Women), (Hong Kong: Chung Hwa Book Co., 2013), (276 pages).

Book Chapters

 • Leung, Kai Chun, Bihu zhuyi yu shetuan shehui : Aomen neibu de hudong guanxi 庇護主義與社團社會:澳門內部的互動關係 (Clientelism and Organizational Society: the internal interactions of Macao), in Aomen duiwai guanxi: quyu zhenghe yu jiaoliu澳門對外關係:區域整合與交流 (Macao and Its Connection: Regional Integration and Exchange), Wan Tai Zheng and Kai Chun Leung, (Hong Kong: Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, CUHK, 2016), 255-270.
 • Wai Tai Zheng, Linda Wong and Kai Chun Leung, Minjian lianxi yu gongao hudong: dongxua sanyuan yu jinghu yiyuan de lishi he fazhang guancha 民間聯繫與港澳互動:東華三院與鏡湖醫院的歷史和發展觀察(The Hong Kong-Macao Connection: Looking through the Lens of Establishment and Development of Tung Wah Group of Hospitals and Kiang Wu Hospital), in Aomen duiwai guanxi: quyu zhenghe yu jiaoliu澳門對外關係:區域整合與交流 (Macao and Its Connection: Regional Integration and Exchange), Wan Tai Zheng and Kai Chun Leung, (Hong Kong: Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, CUHK, 2016), 131-156.
 • Leung, Kai Chun and Lai Ieng Vong, Sishi duowei, wucao qizhen: caoqizhen yu aomen 斯世多偽,吾曹其真-曹其真與澳門 (Susana Chou and Macao), in Caide zhijian: huaren jiazu qiye yu funü 才德之間-華人家族企業與婦女 (Between Talent and Virtue:Chinese Family Business and Women), eds. Wan Tai Zheng and Kai Chun Leung, (Hong Kong: Chung Hwa Book Co., 2013), 158-187.

Journal Articles

 • Zisis Kozlakidis and Kai Chun Leung, The Evolution of Higher Education in Macao, Open Access Government (February), 2018:238-40.
 • Leung, Kai Chun, Formation and Evolution of Macao Tung Sin Tong’s Management in Its Early Stage (1892-1949), Review of Culture (International Edition) (51), 2015:17-31.
 • Leung, Kai Chun, Xuanjiang shengyu yu fengsong shanshu: zaoqi aomen tongshantang de jiaohua huodong 宣講聖諭與分送善書:早期澳門同善堂的教化活動 (A Study of Sacred Edict Preaching and Disseminating Books of Goodness: The Edifying Activities of Macau Tung Sin Tong in Its Early Stages), Journal of Macau Studies (67), 2012:38-51.
 • Leung, Kai Chun, Aomen gongmin shehui guancha 澳門公民社會觀察 (An Observation of the Development of Civil Society in Macao), Journal of Macao Public Administration (95), 2012:9-23.
 • Leung, Kai Chun, Shilun goujian aomen de hexie shehui: yi aomen chuantong huaren shetuan weili 試論構建澳門的和諧社會─以澳門傳統華人社團為例 (A Discussion on Constructing a Harmonious Society in Macao: From the Perspective of Tradition Chinese Community Groups), Journal of Macau Studies (38), 2007:14-23.

Book Review

 • Leung, Kai Chun, Review of Xiandai aomen shehui zhili moshi yanjiu 現代澳門社會治理模式研究 (On the Pattern of Governance of Contemporary Macau) by Chan U Chan (Beijing: shehui kexue wenxian chubanshi, 2011), Journal of Macau Studies (64), March 2012:190-194.