Dean’s Honor List – First Semester of 2017/2018

Last updated:26 Feb 2018


Department of Chinese Language and Literature
UF1UF2UF3UF4
TANG YUEYAO YANLI DANLINLIN NUOYI
TAN JINGYICHAN KA IANWANG YUYINGLAO PUI MAN
LI BEICHEN YIXINLEUNG HIU LAMCHAO HOU CHENG
CAI ZIYANLIU NAIYUSI LUWEING HOU MAN
GONG YUHANMAI WENJIMIAO ZIXINHUANG ZHEN
DU HANXIAOHO IOKLIN XIUJIN
LAO KIM PONGXU HONGGUIWU YAN
LI ZHIKANGLEONG KA IAN
DAI TIANCHEN TUO
GAO QINGWENZHENG CHUN
OU MEITING
Department of English
UF1UF2UF3UF4
LEONG UNTONG YUYUANTOU CHI WAIWANG MEITING
MADALENA DA CONCEIÇÃO BRANCO PINTOJOANA FRONTERAS SALAMANESNG SENG UCHANG HOI CHONG
FU SIXIANCHEN YUJINGLEONG UN IENGLIN XIAOYUE
YU XIFONG CHI CHENGCHAN LAMWANG HAONAN
CHEN XIAOQINGHU LIZAOFONG UN IANWONG MAN IENG
YANG XINYIDAI XINYIXUE ZEXUANLAM PUI I
LI MEILINCHAN MAN INLI ZHIYUANLOK WAI SAM
CHEN WANLUCHOI CHENG KUANWANG ZUWONG CHOI LENG
LIANG XINYUANSIO I IXU YILINGLEONG SI MENG
HOI WAI NACHAN CHEOK IENGFENG ROUFONG KA PONG
KONG HOI IANKU CHENG LAM
WU MINGXI
ZHOU SIYANG
LAU KAK CHI CORA MARGARET
FU SHIYI
Department of Portuguese
UF1UF2UF3UF4
ZHANG LEILEITANG JIAXUANTAN HONGYANAO IEONG KA HOU
AO SOK CHENGYANG YICHAOLIU YUNHENG YI
NG NGAN HENGUN MAN IOYANG DANLEE SZU YU
HO CHENG TENGIONG CHENG UXU KE
LAM HIO IZHAO ZEYANGCHEN YIQUAN
MIGUEL ÂNGELO GUTERRES NORONHAGAO XINYINGXU YIFEI
LI SITEWAN BINGYUESUN YAN
XU XIAOLANLEI WENG IZHANG JINGWEN
TAI WENG LAMLIN XINWANG YIFAN
LIU RUOYITONG WENG UZHU JIAYI
TSAI HO YEEWONG KA LEIWU XUEQIAN
LOI U HEIHO PAK KI PASKYZHOU YISHENG
ZHANG XINYUEZHAO ZITONGNGAN PUI KUAN
TANG SEONG IHO WENG FONGWEI JIAHUI
LIANG YUEHUALEI WAI MANHU XUEYU
YI XIAOXUFONG KA  WAI
WENG QIUNANLIU GAOLE
SONG HONGZEZHU XIAOEN
LOU KA IANCHEN SIYUAN
TAN ZHISHANLI ZIHUI
ZENG CHENG ILEI KAI MIO
LAO SIN IENGMA HOI IEONG
LAM WENG IAN
LI JINGYI
Centre for Japanese Studies
UF1UF2UF3
CHAN KA MANGAO WEIWEIYIP KA SENG
FENG YUELINYANG BOHANDONG XIAODI
ZHANG YUHANHUANG ZHAOWENZHANG XU
SONG SHUXINIP CHENG INWEI ZISHENG
LIU YUXINSU YUANYIWONG KA MAN
LEI SI NENGLAU TO
LEI SAM ILI TONGYAN
CHEONG CHON LOKKWAN LONG U
HONG LENG TONGAU IEONG SI MAN
LIO LAI SEONGLEONG IAT HONG
CHENG CHI HONGCHIM MENG HOU
HONG CHI CHONGUN WENG TONG