Dean’s Honor List – Second Semester of 2017/2018

Last updated:30 Jul 2018


Department of Chinese Language and Literature
UF1UF2UF3UF4
TANG YUECHEN YIXINLEUNG HIU LAMLEI WANG CHON
WONG CHI HUNCHAN KA IANWU YAN
GONG YUHANHE XUEYAO
LI RUYILAO KIM PONG
CAI ZIYANLAM CHENG I
ZHENG HAO
LIU NAIYU
KWAN MAN CHING
Department of English
UF1UF2UF3UF4
MADALENA DA CONCEIÇÃO BRANCO PINTOHU LIZAOLEONG UN IENGWANG MEITING
LAU KAK CHI CORA MARGARETTONG YUYUANLI ZHIYUANNG WENG IAN
YU XICHEN YUJINGKARL MARTIN ANDERSSONXU YILING
HOI WAI NASIO I ILAO WENG SUNLIN XIAOYUE
LEONG UNDAI XINYIXUE ZEXUANKAM KIT IENG
FU SHIYITANG YIFONG UN IANLEONG SI MENG
LI MEILINMAK WENG TONGLAO WENG HEI
WU MINGXICHAN CHEOK IENG
LIANG XINYUANCHEN PANDONG
LEI FONG UCHOI CHENG KUAN
YANG XINYIJIN TINGSHU
FU SIXIAN
JIA CHI
HUANG CUISHI
Department of Portuguese
UF1UF2UF3UF4
LIU RUOYIYANG YICHAOTANG JIAXUANNG CEN JUANA
NG NGAN HENGUN MAN IOHE JIANGNANHENG YI
LOI U HEILEI WENG ILIU YUNLI JIAHUI
LAM HIO ILIU GAOLECHAN KA MANAO IEONG KA HOU
AO SOK CHENGWAN BINGYUEGAO XINYINGCHAN KA CHENG
SONG HONGZEHO WENG FONGWANG YIFANCHAN KA SON
TANG SEONG IWONG KA LEIXU KELEE SZU YU
ZHANG XINYUEZHAO ZEYANGZHANG JINGWENZHENG DINGYE
MIGUEL ÂNGELO GUTERRES NORONHAIONG CHENG UTAN HONGYANMA KEXIN
LI SITETONG WENG USUN YANLEI IN CHENG
LI JINGYIZHU XIAOENU TENG IOKNG KA HANG
ZHANG LEILEICHEN SIYUANYANG DANPUN HIO KUAN
JUNG JISOOKZHAO ZITONGZHOU YISHENGZHOU PEK IENG
YI XIAOXUXU XIAOLANCHEN YIQUANLUO DINGDING
TSAI HO YEELEI WAI MANXU YIFEILEONG IOK IAN
LIANG YUEHUAGUO CHULING
HO CHENG TENGDAVINA LAI
LOU KA IANLIN XIN
TAI WENG LAMLI ZIHUI
LAM WENG IANJOSHUA AQUINO ASLARONA
ZHENG WU YILEINA
HO SENG
XU XINGYUE
FONG KA WAI
MA HOI IEONG
LEONG WAN KIN
Centre for Japanese Studies
UF1UF2UF3
CHAN KA MANYANG BOHANGAO WEIWEI
LIU YUXINHUANG ZHAOWENYIP KA SENG
IEONG WUN NGACHEONG CHON LOKCHIM MENG HOU
SONG SHUXINLI TONGYANSI TOU WAI
ZHANG YUHANLAU TODONG XIAODI
LEI SAM ISU YUANYIWONG SI WENG
FENG YUELINLEONG IAT HONGCHEONG KAI PUI
DONG QIUYUMAN HON PONGNG SOK I
HONG LENG TONGAU IEONG SI MANZHANG XU
LEI SI NENGIP CHENG IN
LIO LAI SEONG
KUONG SI KEI